shiraho logoshiraho logo
豆腐 - その他豆腐
にがり 
J A N  : 4973583300804
規   格 : 200g
賞味期限 : 2年
保存方法 : 要冷蔵
ご注意点 : 生物ですのでお取扱いにはご注意下さい。


« 戻る